Kulturpolitikk

Mama Jeannes barnehjem truffet av granat

JOIN good forces fikk tirsdag melding fra sin lokale partner i Goma om at kj?kkenhuset til Mama Jeanne er ?delagt etter et ? ha blitt truffet av en granat. Ingen barn eller voksne ble fysisk skadet.
Mama Jeannes barnehjem har 150 ? 180 barn som har ulik bakgrunn. Flere av barna er kommet dit sammen med sine m?dre som er krigsvoldtatt og som er fraktet til Goma for ? f? medisinsk behandling og hjelp til ? bearbeide traumene. Noen er foreldrel?se andre er kommet bort fra sine foreldre under flukt.
P? sammen omr?de som barnehjemmet ligger ogs? et av mottakssentrene for voldtatte kvinner. Denne opplevelsen har v?rt forferdelig for barna og kvinnene som alle har tidligere traumer med seg.
De siste meldingene vi n? har f?tt fra v?re venner i Goma er at det er stille i byen. Kampene er n? flyttet ut av byen mot byen Sake (25 km vest for Goma) som n? er tatt av M23. Det rapporteres om sterke kamper og mange s?rede sivile.
V?re partnere som driver Kyeshero Hospital og Heal Africa melder om sv?rt mange s?rede som er kommet til sykehusene. Begge sykehusene hadde forrige fredag ?pningsseremoni for ? markere at byggene som norsk U D har finansiert n? st?r ferdige.
JOIN good forces ber n? norske myndigheter om bistand slik at v?re partnere i Goma kan starte livreddende n?dhjelp gjennom 20 helseposter rundt byen. Vi er p? plass med v?r lokal stab som b?de kan og vil gj?re en innsats for en sivilbefolkning som n? lider.
JOIN har ogs? startet en sms kampanje for blant annet ? kunne bygge opp kj?kkenhuset p? barnehjemmet. Det er ventet at det kommer flere barn til hjemmet og vi trenger bistand til ? gi barna senger, medisiner, mat og kl?r. Ved ? sende sms til tlf. 2160 ? kodeord: Kongo kan en gi 200 kroner til hjelpearbeidet.

For mer informasjon kontakt:
Oddvar Espegren (daglig leder) mob. 489 59 585
Tore Gullaksen (adm. og innsamlings leder) mob. 909 74 610
Marit Toppe Berg (kommunikasjonsleder) mob. 990 45 339

Utfordrende, n?dvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene p? JOIN good forces. V?re feltarbeidere g?r ofte inn i farlige omr?der som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for ? opps?ke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, h?p, mot og tro p? en bedre fremtid. www.joingoodforces.no1100

Similar Posts