Internasjonalt

Mannlig lederkandidat til Sykepleierforbundet

P? verkstedet p? Haakonsvern har det v?rt en p?g?ende prosess for ? f? 28 flere ?rsverk. Dette for ? kunne ta flere fremtidige oppdrag selv. Forsvarsstaben har n? gitt ordre om at forberedelsene til dette kan iverksettes.
Dette har v?rt del av en st?rre prosess med tanke p? ? f? til total?konomiske fornuftige l?sninger for vedlikeholdet av Sj?forsvarets fart?yer uavhengig av n?dvendig ?rsverksstyring.

Kontaktperson:
Asgeir Spange Brekke
Seniorr?dgiver
Forsvarsdepartementet
Mob. 900280610000

Similar Posts