Internasjonalt

Maritim industri-inkubator i Flor?

Etiopierne som har blitt flyttet ut fra transittmottakene p? Torshov og Refstad, har fortsatt tilbud om plass i ordin?re asylmottak.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har hele veien v?rt klar p? at etiopierne kan f? bo i ordin?re mottak dersom de ?nsker det. Alt de trenger ? gj?re er ? ta kontakt med UDI.

Kravet fra gruppen om ? f? bo samlet p? et mottak i Oslo er imidlertid umulig ? innfri.

– Vi har et begrenset antall plasser, og vi skal gj?re rom for alle asyls?kere i Norge som trenger et sted ? bo. Vi har fors?kt ? im?tekomme etiopierne, men det har ikke f?rt fram. Vi har blant annet identifisert flere mottaksplasser i det sentrale ?stlandsomr?det som de kan s?ke p?. Kun et lite mindretall har meldt interesse for disse plassene, sier assisterende avdelingsdirekt?r Per Engan-Skei i UDI.
Nektet ? flytte
En gruppe etiopiske asyls?kere med endelig avslag har siden 6. april nektet ? flytte fra Torshov og Refstad transittmottak.
– Vi har gjort det vi kan for ? f? til en l?sning ved ? tilby hver enkelt plass i ordin?re asylmottak. Dette har blitt avvist. Vi hadde derfor ingen andre alternativer enn ? be politiet flytte gruppen fra transittmottakene, som vi trenger for asyls?kere som nylig har kommet til landet, sier Engan-Skei.

I l?pet av ettermiddagen 26. april vendte en del av gruppen tilbake til transittmottaket p? Torshov. De tok seg inn i et oppholdsrom og nektet ? fjerne seg. Utover kvelden forlot de oppholdsrommet etter at politiet gjorde det klart at de ellers ville bli fjernet.

Kun midlertidig tilbud
Som en l?sning p? aksjonen og sultestreiken i Oslo domkirke, fikk etiopierne fra 14. februar UDIs tillatelse til ? oppholde seg midlertidig p? Torshov og Refstad transittmottak i Oslo.

Der skulle de f? oppholde seg i omkring én uke, f?r de kunne f? plasser i ordin?re mottak der det var kapasitet. Dette ble forlenget av hensyn til at etiopierne skulle gjennomf?re m?ter med UDI, Utlendingsnemda (UNE) og FNs h?ykommiss?r for flyktninger, i tillegg til ? delta p? en konferanse p? Litteraturhuset i Oslo.

– UDI har helt fra starten gjort det klart overfor gruppen at oppholdet i transittmottak var en midlertidig l?sning, og at de kan f? bo i ordin?re mottak slik andre asyls?kere med avslag f?r, sier Engan-Skei.

Vil ikke ta imot botilbud
Samtlige i gruppen har f?tt individuelle tilbud om mottaksplasser i ordin?re mottak. De fikk ogs? en frist til 6. april til ? forlate transittmottakene. Gruppen har ikke tatt imot botilbudene, og forlot heller ikke transittmottakene innen fristen.

– Vi har ?nsket og h?pet at de skulle forlate transittmottakene frivillig, men det har ikke skjedd. N? kan vi ikke lenger godta at de oppholder seg der, siden vi trenger disse plassene til nyankomne asyls?kere. Vi forst?r at de er i en krevende situasjon, men det blir feil n?r noen fors?ker ? presse seg til spesialordninger, understreker Engan-Skei.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy