Kulturpolitikk

Marokkos valg et viktig skritt mot demokratisering

Per Skaugen Bleikelia er midlertidig ansatt i Justisdepartementet i ni uker, fra 2.12.2011 til 31.1.12. Hans arbeidsoppgave vil v?re ? bidra til ? gjennomg? departementets beredskapsoppgaver.

Bleikelia kommer fra stillingen som director i KPMG. Han har tidligere blant annet v?rt ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, politiavdelingsleder ved Politih?gskolen og viseadministrerende direkt?r ved Radiumhospitalet. Fra 1. februar 2012 skal han ta fatt p? sin nye jobb som sykehusdirekt?r ved Ringerike sykehus.

Bakgrunnen for hans midlertidige ansettelse i Justisdepartementet er at regjeringen har varslet en styrking av departementets beredskapsoppgaver. Fra nytt?r endres navnet til Justis- og beredskapsdepartementet. Bleikelia vil innen utgangen av januar levere en rapport til justisministeren med en vurdering av departementets beredskapsoppgaver. Denne vurderingen vil omfatte b?de organisering og ressurser.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy