Diplomati

Matkultur for barn – en n?kkel til folkehelse

God matkultur er n?kkelen til god folkehelse, sier Andreas
Viestad, faglig ansvarlig p? Geitmyra matkultursenter for barn.
Matkultur for barn har prim?rt v?rt en samling av private
initiativer ? uten nasjonal overbygning eller bred politisk forankring. I den
nye Folkehelsemeldingen nevnes Geitmyra matkultursenter som et sted der barn og
unge l?rer om gleden ved ? tilberede og spise god mat, om hvor maten kommer fra
og om grunnleggende prinsipper bak matproduksjon og tilvirkning. I dag dr?ftes
meldingen i Stortingssalen, og Helse- og omsorgskomiteen sier i sin
innstilling:
Komiteen er opptatt av at barn og unge skal utvikle nysgjerrighet og interesse for mat
og matlaging. Kunnskap gir bedre kosthold. Geitmyra matkultursenter for barn
gj?r en viktig innsats for ? spre matglede og kunnskap om hvor maten kommer fra
og grunnleggende prinsipper om matlaging. Senteret finansieres med midler fra
offentlige og private samarbeidspartnere og er en viktig akt?r for barnehager,
skole og SFO og frivillige akt?rer i Oslo kommune. Senteret ?nsker ? v?re og er
ogs? en ressurs for andre deler av landet.
Mat og barn er et anliggende for flere departementer og spenner
fra mat, ern?ring og helse til kulturarv, b?rekraft og skoleundervisning.
– N? virker det som om politikerne har skj?nt alvoret. H?per
det blir tema i valgkampen, og ikke minst at det blir fulgt opp med konkrete
tiltak, sier Viestad.

Kontaktpersoner:
Andreas Viestad, faglig ansvarlig, Geitmyra matkultursenter
for barn 415 066 33
Det er ogs? mulig ? kontakte stortingsrepresentant H?kon
Haugli, helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Helse- og omsorgskomiteen,
mob 90531025. Haugli har hatt engasjement for denne saken.
Geitmyra matkultursenter for barns visjon er “Vi skal bidra til at s? mange barn og unge som mulig blir glade i mat som gj?r dem godt.” Dette arbeidet gj?r vi gjennom skoleundervisning, fritidskurs, barnehager, ?pen g?rd-arrangementer, nettportal med undervisningsopplegg og nasjonal spredning av informasjon om matkulturelle temaer. Vi underviser barn og unge om matopprinnelse, b?rekraftig dyrking og forbruk, helse, smak og matlaging.
0000

Similar Posts