Partier

Meir likeverdig konkurranse mellom norske og utanlandske lastebilar

Georgias utenriksminister Grigol Vashadze vil i tillegg til ? m?te utenriksminister St?re ha m?ter med forsvarsminister Faremo og i Stortinget.
St?re og Vashadze vil blant annet dr?fte samarbeidet mellom de to land, utviklingen i Kaukasus, europeisk integrasjon og euroatlantisk samarbeid, samt andre internasjonale sp?rsm?l.
Ministrene m?ter pressen kl. 13.45 i regjeringens gjestebolig, Parkveien 45.
Vashadze vil etter m?tet med pressen delta i et m?te med representanter for norsk n?ringsliv om samarbeidsmuligheter i Georgias vannkraftsektor. Dette m?tet er ogs? ?pent for pressen og begynner kl. 14.00 samme sted i tilst?tende m?telokaler. Ved interesse for ? delta her bes det om p?melding innen fredag 25.03. kl. 12.00 til .
Pressekontakt: Mariam Naqvi 98 00 82 330000

Similar Posts