Internasjonalt

Meir pengar til kommunane i 2012

Regjeringen foresl?r ? bevilge 88,8 millioner kroner for ? dekke et ?kt behov for plasser i barnevernets omsorgssentre for enslige, mindre?rige asyls?kere. Oppdaterte prognoser tilsier at det vil v?re behov for flere plasser i omsorgssentrene i 2011 enn tidligere lagt til grunn.
– Enslige mindre?rige asyls?kere skal ha et omsorgstilbud som ivaretar deres spesielle behov, og som har tilsvarende kvalitet som det tilbudet vi gir andre barn under barnevernets omsorg. Den foresl?tte bevilgningen skal dekke en ?kning i behovet p? 47 plasser, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
Barnevernet skal gi alle enslige mindre?rige asyls?kere under 15 ?r tilbud om opphold p? et omsorgssenter. Omsorgssenteret skal gi barnet den n?dvendige omsorg og trygghet, samt s?rge for at barnet f?r den oppf?lging og behandling det har behov for. Dette inneb?rer blant annet ansvaret for oppf?lging av barnet n?r det gjelder skole og helsetjenester.
I bevilgningen til barnevernets omsorgssenter for enslige mindre?rige asyls?kere for 2011 er det lagt til grunn et gjennomsnittlig behov for 115 plasser i omsorgssentrene i 2011. Prognosene per mars 2011 tilsier et gjennomsnittlig behov p? 150 plasser i 2011. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foresl?r ? ?ke bevilgningen med 88,8 millioner kroner som dekker ?kningen p? 47 plasser fra 115 til 162. Slik vil n?v?rende kapasitet kunne opprettholdes.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy