Partier

Menneskerettighetsr?det vil granske drap p? sivile

– Det er viktig at det internasjonale samfunn reagerer samlet p? myndighetenes grove brudd p? grunnleggende menneskerettigheter og at overgripere stilles til ansvar, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
FNs menneskerettighetsr?d vedtok fredag en resolusjon som ford?mmer libyske myndighetenes grove og systematiske brudd p? grunnleggende menneskerettigheter. Resolusjonen fremholder at angrepene mot fredelige demonstranter kan v?re ? regne som forbrytelser mot menneskeheten. Resolusjonen ble vedtatt under en spesialsesjon om Libya avholdt i Gen?ve etter initiativ fra EU og st?ttet av Norge.
Resolusjonen fastsl?r at det opprettes en uavhengig granskningskommisjon for ? unders?ke grove brudd p? menneskerettigheter som har funnet sted den senere tid. M?let er ? sikre at de ansvarlige stilles til ansvar.

Menneskerettighetsr?det oppfordret ogs? p? det sterkeste Libyas myndigheter til ? sette en stopper for hensynsl?s vold og drap p? landets egne innbyggere og om umiddelbart ? tillate tilgang for humanit?r hjelp.

Resolusjonen tar ogs? til orde for ? suspendere Libya som medlem i FNs menneskerettighetsr?d. En slik beslutning m? eventuelt fattes ved to tredels flertall i FNs generalforsamling. Norge deltar i en kjernegruppe av land som arbeider for ? fremme forslag om suspensjon av Libya.
– Libyske myndigheters opptreden er ikke forenlig med medlemskap i FNs menneskerettighetsr?d. R?dets klare resolusjon er ogs? et tydelig signal til opposisjonen i Libya om at de har det internasjonale samfunnets st?tte, sier utenriksminister St?re.
0000

Similar Posts