Internasjonalt

Mer, ikke mindre, videreutdanning av l?rere, takk.

Departementet har bidratt i utviklingen av nye valgavlukker og valgurner som er universelt utformet. Det har v?rt stor interesse for utstyret og 173 kommuner har bestilt nytt valgutstyr f?r h?stens valg.
Totalt er det er bestilt 862 avlukker og 1352 valgurner.
– Dette er sv?rt gledelig og viser at mange kommuner tar utfordringen med ? tilrettelegge valglokaler p? alvor, sier kommunikasjonssjef Liv Merete Wiker i kommunal- og regionaldepartementet.
Valgutstyret best?r av valgavlukke, valgurne og et skiltprogram som blant annet inkluderer ledeteip, roll-ups og skiltholdere. God merking og tydelig informasjon er viktig i valglokalet, slik at alle velgere er trygge p? hva de skal gj?re.
– Det er viktig at alle velgere, uansett funksjonsniv?, opplever at valglokalene er tilgjengelige, gjenkjennelige og attraktive. B?de valgloven og den nye diskriminerings? og tilgjengelighetsloven setter krav til god tilgjengelighet, og dette utstyret bidrar til ? oppfylle dette kravet, sier Wiker.
?Design og demokrati? var tema ved Statens designkonkurranse 2008. M?let med konkurransen var ? utvikle helhetlige, funksjonelle og tiltalende fysiske rammer rundt stemmegivningen. Konkurransen ble vunnet av Blueroom Designstudio, Kadabra produktdesign og Innovativoli industridesign med designet “Blanke Ark”.
L?sningen ble testet ut i utvalgte kommuner ved stortingsvalget i 2009, og fikk da gode tilbakemeldinger av b?de velgere og valgmedarbeidere. Det nye valgutstyret har ogs? f?tt priser og oppmerksomhet b?de nasjonalt og internasjonalt. I mars 2010 vant designerne og departementet blant annet “Design for alle”?prisen fra Norsk Designr?d.
Kommunal- og regionaldepartementet har inng?tt en rammeavtale p? vegne av kommunene om produksjon av valgutstyret. Selskapet REform AS vant anbudskonkurransen, og er n? i gang med ? produsere valgutstyret.
Se det nye valgutstyret her
Disse kommunene har bestilt valgutstyr
Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Similar Posts