Politikk

Mer konkret fra Listhaug

Mer konkret fra Listhaug

Ministeren varsler endringer i landbruket og ber b?ndene om innspill.

Den nye landbruksministeren, Sylvi Listhaug (FrP), hadde i dag sitt f?rste offisielle m?te med b?ndenes organisasjoner. Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke, mener det ble et nyttig m?te.
– Det er bra at vi f?r til et tidlig m?te med den nye ministeren. P? tross av at hun ?nsker ? gj?re endringer som kan svekke landbruket har hun presisert at m?let om ? ha en h?yest mulig selvforsyning av beredskapshensyn ligger fast. Hun sa ogs? at det skal v?re en helhet i politikken og at hun tror det vil v?re landbruk over hele landet ogs? om fire ?r, sier Bj?rke.
Skal komme med forslag
Frem til de inntok regjeringskontorene i forrige uke har Fremskrittspartiet argumentert for store endringer i landbrukspolitikken. Blant annet har partiet, ved flere anledninger, foresl?tt store kutt i overf?ringene til n?ringen.
Norges Bondelag har derfor uttrykt skepsis til innsettelsen av en FrP-statsr?d i landbruksdepartementet, men har samtidig ?nsket dialog med den nye ministeren.
– Fra m?tet i dag fikk vi med oss noen klare utfordringer fra ministeren, og vi vil komme tilbake med gode forslag, sier Bj?rke.
Forenklinger
Det er regjeringsplattformen og samarbeidsavtalen mellom regjeringen, Venstre og KrF som skal ligge til grunn for alle endringer som Listhaug ?nsker ? gjennomf?re. Da hun m?tte pressen etter dagens m?te sa hun at hun tror p? et godt samarbeid med organisasjonene. Igjen pekte hun p? m?let om ? gjennomf?re forenklinger i n?ringa.
– Dette inneb?rer kutt i st?tteordninger og reguleringer i n?ringa. Det er en grunn til at ordningene vi har i dag eksisterer, s? vi m? se p? hva som er mulig, svarte bondelagslederen.
Helhet og l?nnsomhet
At alle konsekvensene av mulige endringer blir belyst skikkelig er sv?rt viktig for bondelaget. Bj?rke sier at n?ringa vil v?re tydelig p? at det m? v?re en helhet i endringene, at matproduksjonen blir opprettholdt og at l?nnsomhet for b?ndene m? ivaretas.
– Det er en del tiltak i de regjeringsplattformen som ikke henger sammen med m?lene. Her m? vi komme frem til noen balansepunkter, sier han.
Et eksempel er regjeringens ?nske om ? styrke eiendomsretten for jordeiere rundt om i landet.
– Dette er et stort ansvar ? legge over p? de private dersom m?let samtidig er ? opprettholde matproduksjon p? disse jordene, sier Bj?rke.

A to już wiesz?  - Bruk matjorda til matproduksjon

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy