Politikk

Mer risikabelt ? jobbe for FN

Stadig flere blir drept i FN-tjeneste. I 2013 ble 58 personer drept, en ?kning fra 37 i 2012.
33 FN-soldater og 25 sivile ble drept under direkte angrep i FN-tjeneste i 2013. Av de sivile d?dsfallene var ni FN-personell, fire sikkerhetsvakter og 12 innleide som jobbet p? kontrakt for FN.
16 fra FNs fredsbevarende styrker ble drept i Darfur, sju S?r-Sudan, fire i Mali, og fire i DR Kongo.
– Det er foruroligende at antall drepte i FNs tjeneste ?ker, sier Kari Solholm, generalsekret?r i FN-sambandet. FN-flagg og bl? hjelm b?r v?re et tegn som gir sikkerhet, sier Solholm.
Fem stabsansatte, fire av dem jobbet for United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), ble drept i Syria.
Det st?rste antall drepte i 2013 skjedde i et bakholdsangrep 9. april i S?r-Sudan, da fem FN-soldater, to nasjonalt ansatte og fem innleide kontrakt?rer ble drept.
I et angrep i Mogadishu i Somalia 19. juni ble én FN-soldat, tre innleide ansatte og fire sikkerhetsvakter drept. Og i et angrep i Darfur i Sudan den 13. juli 2013 ble ?tte FN-soldater drept.
Les hele pressemeldingen fra FN for detaljer om angrepene
BILDE: En skadet sivil ankommer Juba etter ? ha blitt angrepet i et bakholdsangrep p? en UNMISS-konvoi n?r Gumurk i Jonglei-staten, 9. april 2013. Foto: Photo: UNMISS/Isaac Billy.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.0400

Similar Posts