Internasjonalt

Mer tilgjengelige valglokaler

Onsdag 18. mai kl. 11.00 arrangerer Samferdselsdepartementet pressetreff med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og justisminister Knut Storberget om endringer i prikkbelastningsordningen.
Prikkbelastningsordningen ble innf?rt 1. januar 2004 for ? gi et enklere og mer effektivt system for reaksjoner mot trafikanter som gjentatte ganger bryter vegtrafikkloven. N? presenteres endringer i ordningen.
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og justisminister Knut Storberget vil orientere og svare p? sp?rsm?l. Representanter for politiet og vegmyndighetene vil ogs? v?re til stede.
Etter orienteringene blir statsr?dene med ut for ? teste utstyr.
Tid: Onsdag 18. mai kl. 11
Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59
For mer informasjon:
Seniorr?dgiver kommunikasjon, Susanne M. Stephansen, Samferdselsdepartementet
Tlf. 48 03 27 92
0000

Similar Posts