Politikk

Milit?r st?tte til kurderne m? f?lges av politisk dialog

Flere land signaliserer n? milit?r st?tte til Kurdistan-regionen. ? Politisk dialog med kurderne m? f?lge den milit?re og humanit?re st?tten til kurdistan, noe annet vil v?re en stor risiko, sier generalsekret?r i Norsk Folkehjelp, Liv T?rres.
? Det er p? sin plass ? be norske myndigheter styrke den direkte politiske dialogen med Kurdistan-regionen i Irak.
Den kurdiske regionen i nordlige Irak og Syria er under enormt press:
? Et folkemord utspiller seg p? deres d?rterskel, og de f?rer en krig mot en ualminnelig grusom akt?r som ikke st?r tilbake for ? bruke terror og massemord som virkemidler. I tillegg har de n? den st?rste andelen flyktninger per innbygger i regionen etter Libanon. sier T?rres.
Kurdistan har over de siste 10 ?rene tatt markante steg i demokratisk retning. De har fungerende institusjoner og et formelt demokrati i regionen med st?rre politisk takh?yde enn de fleste andre steder i regionen.
? Kurdistan i nordlige Irak er en av f? moderate og stabile politiske krefter i omr?det. De kurdiske omr?dene i Syria har ogs? framst?tt som noen av de f? omr?dene i landet der sekul?re politiske krefter har evnet ? holde kontroll, sier T?rres, og legger til:
? Kurdistan har sosiale og politiske utfordringer som alle andre steder og er ikke n?dvendigvis et idealsamfunn. Men faren er at det enorme presset som regionen n? st?r under kan bidra til ? svekke den demokratiske utviklingen, noe som p? sikt vil ha store konsekvenser for hele regionen.
Kurdistans ledere har i stor utstrekning hentet sine politiske modeller fra Europe, til forskjell fra de fleste andre ledere i regionen. De ettersp?r ogs? ?kt politisk dialog med Europa, og spesielt med Skandinavia. De siste par ukene har flere europeiske utenriksministre bes?kt Kurdistan. Utenriksministrene til Frankrike og Tyskland har nettopp v?rt i Erbil, og n? reiser ogs? Sveriges Carl Bild.
? En politisk dialog er helt n?dvendig, ikke bare for ? signalisere at Kurdistan er en av regionens viktigste akt?rer i forsvaret mot IS, men ogs? for ? sikre at regionen har styrke nok til ? fortsette den demokratiske utviklingen, sier T?rres og understreker:
? Jeg mener at norske myndigheter n? m? l?fte sin dialog med lederne i Kurdistan-regionen til et politisk niv?. Ikke bare for ? diskutere sikkerhetssituasjonen, men ogs? for ? signalisere at Norge ser dem som en politisk akt?r ? regne med i regionen og vil st?tte en videre demokratisk utvikling i omr?det.
For utdypende kommentarer, ta kontakt med Liv T?rres, tel +47 916 26 288 eller seniorr?dgiver i NorskFolkehjelp Trude Falch, telefon +47 982 33 186

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanit?re solidaritetsorganisasjon. V?r visjon er solidariet i praksis.

Facebook.com/folkehjelp
Twitter.com/norskfolkehjelp

0000

Similar Posts