Kulturpolitikk

Minnesmerker og hedring etter angrepene 22. juli

– Minnesmerkene skal b?de ivareta minnene etter de omkomne og representere en kollektiv hedring av frivillige, overlevende og hjelpemannskaper. Navnene p? de omkomne skal inng? i, eller framkomme i tilknytning til, minst ett av minnesmerkene, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.
Styringsgruppa skal ha representanter fra Kulturdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, AUF, den nasjonale st?ttegruppen etter 22. juli hendelsene og de ber?rte i regjeringskvartalet. Styringsgruppen skal ha n?r dialog med Oslo kommune og Hole kommune om lokalisering av minnesmerkene og skal legge fram sin innstilling til Kulturdepartementet innen 1. april 2012.
Det opprettes ikke s?rskilte individuelle hedersbevisninger knyttet til 22. juli.
Det kan likevel gis individuell heder innenfor gjeldende ordning med medaljer og dekorasjoner.0000

Similar Posts