Internasjonalt

Modulvogntog: Pr?veordningen utvides med 21 strekninger

– Utbyggingen av ny E18 Melleby ? Momarken vil f?re til tryggere, mer milj?vennlig og effektiv trafikk. Anleggsarbeidet kan begynne tidlig i 2012 og vil v?re ferdig sommeren 2014, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Prosjektet omfatter en 8,3 kilometer lang E18-strekning i Eidsberg kommune i ?stfold, g?r det fram av et forslag som ble lagt fram i statsr?d i dag.

Den nye vegen skal bygges som tofelts veg, med midtrekkverk p? hele strekningen. P? de seks kilometrene n?rmest Momarken er det planlagt sammenhengende forbikj?ringsfelt p? begge sider av vegen. I en 150 meter lang tunnel ved H?rland blir det trefelts veg.

– E18 gjennom ?stfold har stor betydning for utenriks godstransport, og utbyggingen er ogs? viktig for utviklingen i fylket og for ? redusere n?ringslivets transportkostnader, sier samferdselsministeren.

Kostnadsrammen for prosjektet er p? 991 millioner 2011-kroner. I tr?d med lokalpolitiske vedtak vil utbyggingen bli finansiert ved en kombinasjon av statlige bevilgninger og bompenger.

For kartskisse og flere opplysninger ? se:

Prop. 131 S (2010-2011) Revisjon og sluttf?ring av ?stfoldpakka ? Utbygging og finansiering av prosjektet E18 Melleby ? Momarken i ?stfold

Pressetelefon: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)0000

Similar Posts