Partier

M?te med interessegrupper fr? Nord-Noreg

Kommunal- og regionaldepartementet gir 100 000 kroner i tilskudd til videref?ring av prosjektet om interkommunalt skredsamarbeid i Hordaland.
Det er viktig ? styrke kompetansen p? skredfare ute i kommunene. Et overordnet m?l for prosjektet er ? skape tryggere lokalsamfunn, og vi h?per p? overf?ringsverdi til andre deler av landet, sier statssekret?r Dag Henrik Sandbakken i kommunal- og regionaldepartementet.
Kvam kommune har s?kt Kommunal- og regionaldepartementet om tilskudd til et to?rig prosjekt, som skal jobbe for et interkommunalt samarbeid i skredrelaterte saker. Prosjektet startet i 2010 og skal avsluttes i 2011. Alle kommunene i Hordaland er invitert til ? delta, og prosjektet har f?tt god oppslutning i kommunene. Kommunal- og regionaldepartementet st?ttet prosjektet med 100 000 kroner i 2010.
Det er viktig ? styrke kompetansen p? skredfare ute i kommunene. Et overordnet m?l for prosjektet er ? skape tryggere lokalsamfunn. Prosjektet kan bidra til ? etablere nyttig kunnskap p? feltet, b?de for deltakerkommunene og for kommuner i resten av landet. Prosjektet ser blant annet p? hvordan man kan redusere risikoen for skred mot eksisterende bygg. Kvam herad skriver til Kommunal- og regionaldepartementet at ?kt kompetanse p? skredfare b?de i administrasjon, blant politikere, huseiere og innbyggere er viktig.
Prosjektet har hatt et h?yt aktivitetsniv? i 2010. Blant annet ble det arrangert et skredseminar p? Hardangerfjord hotell i ?ytese, der flere kommuner og viktige akt?rer innenfor skredproblematikk deltok.
Kommunal- og regionaldepartementet vil videref?re st?tten til prosjektet med 100 000 kroner i 2011.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Similar Posts