Kulturpolitikk

M?ter forbundskansler Angela Merkel

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete skal torsdag 24. og fredag 25. november delta p? EUs uformelle regionalministerm?te i Poznan i Polen.
Tema for m?tene er blant annet EUs fremtidige regionalpolitikk og hvordan fremme konkurransedyktigheten til alle Europas regioner.
Informal Meeting of Ministers responsible for EU Cohesion Policy (Regional Policy), Territorial and Urban Development.
Statsr?d Navarsete vil under m?tene formidle:
Hovedlinjer og utvikingstrekk i norsk distrikts- og regionalpolitikk.
Hvordan opprettholde hovedtrekkene i bosettingsm?nsteret med n?ringsutvikling som et sentralt virkemiddel.
Regjeringens m?l er at alle regioner kan og skal bidra til vekst og sysselsetting.
Statsr?d Navarsete skal ogs? ha m?ter med nordiske kollegaer under bes?ket i Polen.
Pressekontakt
Statssekret?r Anne Beathe Tvinnereim Kristiansen, mobiltelefon + 47 481 23 272.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: + 47 22 24 25 00.

0000

Similar Posts