Internasjonalt

Mottaksutvalgets utredning ferdig

– Jeg ?nsker velkommen Ban Ki-moons annonsering i dag av at han tar gjenvalg som FNs generalsekret?r. Ban Ki-moon har v?rt og er en n?r samarbeidspartner p? omr?der som er h?yt prioritert av b?de Norge og FN. Vi ser fram til ? fortsette og utdype samarbeidet, sier statsminister Jens Stoltenberg.
Dette gjelder s?rlig samarbeid om sentrale sp?rsm?l som klima, kvinners rettigheter og likestilling, og arbeidet med ? n? tusen?rsm?lene, da s?rlig innenfor barne- og m?drehelse. Norge verdsetter ogs? Ban Ki-moon sitt sterke engasjement for atomnedrustning og ikke-spredning.
– Et effektivt og handlekraftig FN er viktig for Norge. Generalsekret?ren har en viktig jobb i ? styrke FNs evne til ? l?se v?re felles utfordringer, sier Stoltenberg.0000

Similar Posts