Kulturpolitikk

Myggen er verdens farligste dyr

Myggen er verdens farligste dyr
25-04-2012 10:49 Plan Norge Hvert minutt d?r et barn av malaria. Nye medisiner og myggnett kan redde millioner av barn.

Hvert minutt d?r et barn av malaria. Nye medisiner og myggnett kan redde millioner av barn.
– At det d?r et barn hvert minutt av malaria er uholdbart i 2012, sier generalsekret?r i Plan Norge Helen Bj?rn?y. I dag, p? Verdens malariadag, g?r Plan ut med en klar oppfordring om ? fortsette ? investere i enkle tiltak for ? bli kvitt malaria.

Barn er de mest s?rbare fordi de ikke har et ferdigutviklet immunsystem. Malaria kan enkelt behandles dersom diagnosen stilles raskt og at pasienten f?r riktige medisiner. Myggnett og mer effektive medisiner kan forhindre millioner av d?dsfall de kommende ?rene.

Resistente mygg- men pilene peker i riktig retning
Nye tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at antallet malariad?dsfall i Afrika sunket med en tredel det siste ti?ret.
– Arbeidet med ? forhindre spredning av malaria har gitt gode resultater. N? er det viktig at alle tar en aktiv del i dette arbeidet videre, slik at f?rre av de som bor i smittesonen d?r, sier Bj?rn?y. – Det betyr at norske og utenlandske myndigheter, organisasjoner, legemiddelbransjen og vi som enkeltpersoner m? gj?re en innsats for at f?rre skal d? av malaria, sier Helen Bj?rn?y.

En av de store utfordringene er at malariamygg har utviklet resistens mot de vanligste medisinene. Dermed blir det viktig ? gj?re de nye medisinene, s?kalt ACT, billigere og mer tilgjengelig.
Myggnett virker
I samarbeid med organisasjonen Global Fund jobber Plan med ? redusere sykdomstilfellene og utvikle bedre behandlingsmetoder for dem som har blitt syke i mange land i Vest-Afrika hvor malaria er et stort problem. I Togo jobber man med lokale samarbeidspartnere og barne- og ungdomsgrupper for ? distribuere myggnett og drive opplysningsarbeid om hvordan redusere smittefaren og bedre behandlingen for de som allerede er smittet. I Liberia jobber Plan med ? oppskalere en behandlingsform til 80 prosent av de som har malaria. I Kamerun er det distribuert fem millioner myggnett. Tall viser at dersom 80 prosent av innbyggerne sover under nett, reduserer man malariasmitten betydelig.
Mer innsats kreves
Malaria har enorme konsekvenser for landenes ?konomiske vekst og utvikling. Foruten den smerten sykdommen p?f?rer enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn, koster sykdommen store summer for bedrifter og stater. Tiltakene er derimot ofte enkle og rimelige. Et myggnett koster omlag 50 norske kroner og er et sv?rt effektivt tiltak i kampen mot malaria.

A to już wiesz?  - Vi kan ikke akseptere at barn d?r av et lite myggstikk

P? Verdens malariadag har Plan opprettet en donasjons-SMS der man kan sende MALARIA til 2434 og donere 50 kroner til Plans arbeid mot barned?delighet.

Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy