Valg

NAD fokuserar p? europeiska skolundersökningen ESPAD

Nummer 4/2014 av Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) fokuserar p? den europeiska skolundersökningen ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs).
I nyaste NAD kan du bland annat läsa om hur minder?riga som använt cannabis rapporterar om drogrelaterade problem, att unga använder allt mer lugnande läkemedel utan läkarordinationer och att det finns ett starkt samband mellan blandmissbruk och annat problembeteende.
M?let med ESPAD är att samla in jämförbart material om europeiska skolungdomars alkohol- och drogvanor. Ungefär 100 000 elever fr?n fyrtio länder deltar i undersökningen vilket gör den till världens mest omfattande undersökning av ungdomars alkohol- och drogvanor.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.

Similar Posts