Internasjonalt

N?ringslivet t?ler en ny finanskrise

Det er fotomulighet n?r statsministeren i morgen, onsdag 22. juni kl. 14.30, tar imot styret i stiftelsen UN Foundation p? Statsministerens kontor. Etter m?tet, ca. kl. 15.15 er det en kort pressemulighet samme sted.
UN Foundation er en stiftelse som arbeider til st?tte for FN. Stiftelsen ble opprettet av mediehus-eieren Ted Turner i 1998. Stiftelsens styre ledes av Turner, og deltar n? p? konferansen Oslo Forum. Med seg i styret har Turner blant andre tidligere FN-generalsekret?r Kofi Annan og tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland. 0000

Similar Posts