Partier

N?ringslivets Karakterbok – Gir karakterer til de r?dgr?nne

NHO har vurdert regjeringens innsats gjennom 5 ?r: – N?ringslivets samlede karakter for regjeringen er en 3-er, sier NHO-sjef John G. Bernander.
17. oktober 2010 har Stoltenberg II-regjeringen sittet i 5 ?r. NHO oppsummerer derfor n?ringslivets vurderinger av hvordan politikken overfor norske bedrifter har utviklet seg under 5 ?r med de r?dgr?nne.
– P? tross av positive utviklingstrekk, er hovedbildet en forverring av rammevilk?rene for norske bedrifter etter fem ?r med r?dgr?nn regjering. Derfor blir ogs? n?ringslivets samlede karakter for regjeringens innsats en 3-er, sier NHOs administrerende direkt?r John G. Bernander.
N?ringslivet gir regjeringen anerkjennelse for at Norge har klart seg godt gjennom finanskrisen. Sysselsettingen er h?y, samferdselsbevilgningene har f?tt et etterlengtet l?ft og Norge f?rer en aktiv politikk internasjonalt.
Samtidig er den internasjonale konkurranseevnen svekket for norske bedrifter. Skatter og avgifter har utviklet seg i feil retning og det har blitt tyngre for norske private eiere. Resultatene i skolen er middels, energi- og klimapolitikken er defensiv og lite realistisk, og moderniseringen av offentlig sektor har stoppet opp.
– I det hele tatt er reformiveren fra Stoltenberg I-regjeringen borte. Det ble da gjennomf?rt store og viktige reformer som innf?ring av handlingsregelen, og reformer av merverdiavgiftssystemet, helsevesenet, politiet og forsvaret. De r?dgr?nne ser verken ut til ? ha vilje eller evne til ? gjennomf?re st?rre, n?dven?dige samfunnsreformer slik det var tilfelle i den f?rste Stoltenberg-regjeringen, sier Bernander.
10 viktige omr?der for n?ringslivet
NHOs har satt karakterer innenfor hvert av de 10 politikkomr?dene NHO vurderte som viktigst for n?ringslivet foran Stortingsvalgene i 2005 og 2009.
NHO har vurdert hvorvidt forholdene har blitt bedre eller d?rligere for n?ringslivet p? disse 5 ?rene, og om regjeringen har benyttet det ?konomiske handlingsrommet til ? forbedre vilk?rene for norske bedrifter og arbeidsplasser. Det er videre vurdert i hvor stor grad regjeringen har gjennomf?rt viktige tiltak fremmet av n?ringslivet. Hvorvidt regjeringen har oppfylt egne l?fter eller ikke, er derimot ikke tillagt vekt. Intensjoner og l?fter fremover er heller ikke vurdert. Vi har gitt karakterene p? skalaen fra 1-6, der 6 er beste karakter.
For ytterligere informasjon:
Informasjonsdirekt?r Rune N?stvik
Telefon: 91670452
E-post: [email protected]
Vedlegg
N?ringslivets Karakterbok ( Filetype: pdf , Size: 4970874 bytes )
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy