Internasjonalt

Nansenkonferansen om klimaendringer og folk p? flukt

Utenriksminister Jonas Gahr St?re og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov vil tirsdag 7. juni utveksle ratifikasjonsinstrumenter p? Akershus slott. Med dette blir delelinjeavtalen bindende.
Utveksling av ratifikasjonsinstrumenter er siste skritt for ? gj?re avtalen bindende mellom Norge og Russland. Avtalen vil tre i kraft 30 dager etter, det vil si 7. juli.
Utvekslingen vil skje gjennom en kort seremoni p? Akershus slott 7. juni kl 14.30. Pressen inviteres til ? overv?re dette. Det vil bli ?pning for pressen til ? stille sp?rsm?l i etterkant.
Norges tidligere ambassad?r til Russland, ?yvind Nordsletten, vil bli tildelt Russlands Vennskapsorden.
Pressen inviteres til ? overv?re utenriksminister Lavrovs dekorering av Nordsletten kl 14.00.
Interessert presse bes melde seg til mlko(at)mfa.no innen mandag 5. juni kl 18 og m? fremvise pressekort og legitimasjon ved inngangen.
Bilder legges ut p? www.flickr.com/utenriksdept. Der ligger ogs? bilder fra undertegningen av avtalen i Murmansk 15. september 2010 og fra det russiske statsbes?ket i Norge i april 2010.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgiver Marte Lerberg Kopstad, mobil 995 22 026.0000

Similar Posts