Internasjonalt

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Harstad og Bjark?y sl?r seg saman fr? 1. januar 2013 etter ?nske fr? kommunane sj?lve. Kommunane har vore gjennom ein langvarig og grundig prosess.
– Dette er nok eit godt d?me p? lokale prosessar som f?rar til samansl?ing fordi kommunane sj?lv vil det. Eg ?nskjer kommunane lukke til i det vidare arbeidet, seiar kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Etter at Mosvik og Inder?y sl?r seg saman i 2012, vil dette gje 428 kommunar i Noreg.
Den nye kommunen skal heite Harstad kommune og vil f? i underkant av 24 000 innbyggjarar. Kommunestyret skal vere samansett av 35 representantar, men i ein overgangsperiode fram til neste kommunestyreval skal kommunestyret best? av kommunestyret i gamle Harstad supplert med to medlemmar fr? kommunestyret i gamle Bjark?y.
Nye Harstad kommune vil etter samansl?inga f? eit inndelingstilskot som best?r av eit basistilskot og eit sm?kommunetilskot. Departementet vil rekne ut det endelege tilskotet i samband med budsjettet for 2013.
Kommunesamansl?inga vil ogs? bidra til etableringa av Bjark?ysambandet, tunnel og bru mellom Gryt?y og Bjark?y og mellom Gryt?y og Sand?y i Bjark?y kommune. Departementet vil oppretthalde lovnadane fr? tidlegare regjeringar og gjev 20 millionar kroner i st?tte til realiseringa av Bjark?ysambandet.
– Eg ?nskjer innbyggjarane lukke til med betre kommunikasjonsmoglegheiter. Det vil gjere det enklare ? byggje ein felles identitet i den nye kommunen, seier Navarsete.
Samansl?inga blei stadfesta i statsr?d 24. juni 2011.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Similar Posts