Kulturpolitikk

NATO gjennomf?rer sin ?rlige kriseh?ndterings ?velse

Justiskomiteens medlemmer vil i morgen m?te de ansatte i Justisdepartementet.
Komiténestleder Jan B?hler holder et innlegg, og komiteens medlemmer vil benytte anledningen til ? takke Justisdepartementets medarbeidere for godt utf?rt arbeid i tiden etter 22. juli.

Komiteens medlemmer f?r etter m?tet en omvisning i Justisdepartementet nye lokaler.

Tid: Torsdag 20.oktober klokka 10.30

Sted: Gullhaug Torg 4 A

Kontaktperson: Kommunikasjonsr?dgiver Steffen Aagedal, 408451950000

Similar Posts