Diplomati

NHH-studenter minst internasjonalt orientert

13-03-2013 13:09 NHH-Symposiet NHH-studenter minst internasjonalt orientert Det viser NHH-Symposiets studentrapport 2013 ?In the War for Talent ? Who is the Talent??, som ble lagt frem p? konferansen av studentr?det i dag. Rapporten har sammenlignet NHH-studenter med studenter fra toppuniversiteter i USA, Russland og Spania.

Det viser NHH-Symposiets studentrapport 2013 ?In the War for Talent ? Who is the Talent??, som ble lagt frem p? konferansen av studentr?det i dag. Rapporten har sammenlignet NHH-studenter med studenter fra toppuniversiteter i USA, Russland og Spania.

Norske ?konomistudenter verdsetter utenlandsk arbeid og et internasjonalt milj? minst.
– Ser vi ikke verdien av en internasjonal arbeidsstokk? Har vi lukket oss inne og sluttet ? se utenfor v?re grenser? sp?r lederen for studentrapport, Kristian Tandberg.
Andre funn i rapporten:
Hvis man plutselig opplevde en uventet rikdom ville 80 prosent av de spurte i Russland starte en egen bedrift. I USA ville 30 prosent av studentene slutte ? jobbe, mens kun 5 prosent i Norge ville gjort det samme.

Vurderingen av viktigheten av etiske standard hos ledere i Norge rangeres p? niv? med Russland, til tross for fokuset p? etikk under studiene ved NHH de siste ?rene. I Spania rangeres dette som viktigst, mens i Norge ligger dette p? en 7. plass av totalt tolv egenskaper.
Unders?kelsen ble gjennomf?rt av Paul N. Gooderham, Alexander Madsen Sandvik, Odd Nordhaug og Vasilisa Sayapin fra institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelsh?yskole.
Hele rapporten kan lastes ned her: http://symposiet.no/images/rapport2013.pdf
Martin Hoang Nguyen
Fakta NHH-Symposiet
– Nord-Europas st?rste konferanse for arbeidslivet
– Arrangeres annethvert ?r av 300 frivillige studenter ved Norges Handelsh?yskole (NHH)
– Samler over 400 deltakere fra n?ringslivet, politikken, akademia og kulturlivet
– Tidligere foredragsholdere er USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger, David Arkless og K?re Willoch.
– Neste konferanse arrangeres 13. og 14. mars 2013 og dette markerer ogs? NHH-Symposiets 30-?rsjubileum. 0000

A to już wiesz?  Dagsaktuelt bilde av Storbritannia

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy