Kulturpolitikk

Nok et statsbudsjett uten satsing p? forskning

Forst?r ikke

Budsjettet r?per Regjeringen at den ikke forst?r at humankapital er den viktigste drivkraft i norsk ?konomi. – Skal Norge henge med m? det bli mer attraktivt ? investere i kompetanse, sier Paul Chaffey, administrerende direkt?r i NHO-foreningen Abelia.
Medarbeidere med h?y kompetanse som stadig videreutvikles er en forutsetning for ? henge med i en globalt orientert kunnskaps?konomi. – Regjeringen gir ingen signaler om hvordan den skal bidra til ? sikre at n?ringslivets samlede investering i humankapital ?ker, sier Chaffey. Det m? bli mer attraktivt for bedriftene ? investere i sine ansatte og det m? bli mer attraktivt for den enkelte ? investere i egen kompetanse. Det eneste tiltaket er noen smuler til styrking av program for basiskompetanse arbeidslivet, men det er jo ikke der den store utfordringen ligger.
L?ring skjer p? andre m?ter enn f?r
En forutsetning for ?kt innovasjonsevne og konkurransekraft er den l?ring som skjer i og mellom virksomheter, gjennom kundedrevne prosesser, nettverksamarbeid og gjennom kunnskapsutvikling i det daglige arbeidet. Kunnskap er ikke en vare som kan bestilles per brev og leveres ut over disk. Det gj?r ogs? at de tradisjonelle formene for livslang l?ring, gjennom kurs og etter- og videreutdanning ikke oppfattes som like relevant som f?r. Det m? derfor tenkes nytt og vi trenger en ny kompetansepolitikk som bygger p? et nytt utgangspunkt. Budsjettet viser at regjeringen ikke har skj?nt dette.
M? bli mer attraktive for globale hoder
Regjeringen gj?r heller ingenting for ? posisjonere Norge bedre som attraktiv destinasjon for globale kunnskapsarbeidere. N?r all ny forskning, innovasjon og kunnskap skapes utenfor Norges grenser, i globale forsknings- og kunnskapsmilj?er rundt om p? kloden. For ? opprettholde et konkurransedyktig n?ringsliv i h?ykostlandet Norge m? vi ha langt mer aktive koblinger inn mot disse milj?ene, sier Chaffey. Vi m? ha en aktiv politikk som sikrer at akademikere, entrepren?rer og forskere fra disse milj?ene ogs? ?nsker ? komme til Norge.

A to już wiesz?  Forskningsr?dets pris for fremragende forskning: Alternativ til dyr og farlig forskning vant pris

——————————————————————————
– Kontakt:
Paul Chaffey, adm. direkt?r Abelia M: 916 43 863, [email protected]
Tarje Bj?rgum, politisk r?dgiver. M: 922 94 842, [email protected]

– Abelia – NHOs landsforening for teknologi- og kunnskapsbedrifter
ca 1102 medlemsbedrifter
ca 35 874 ?rsverk0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy