Internasjonalt

N?kkelgruppa for e-valg m?tes for f?rste gang

Statsministerens kontor har fra 1. august 2011 ansatt Jardar Flaa (43) som ny politisk r?dgiver for statsr?d Hanne Bjurstr?m i Arbeidsdepartementet. Jardar Flaa er opprinnelig fra Lillesand og utdannet som statsviter fra Universitetet i Oslo. Flaa har tidligere, blant annet, v?rt politisk r?dgiver i Utenriksdepartementet fra 1996-1997 og i perioden 1998-2011 har han v?rt politisk r?dgiver, nestleder og konstituert leder for Arbeiderpartiets stortingsgruppes sekretariat. Jardar Flaa overtar stillingen etter Liv T?rres (AP).
Regjeringen er utg?tt fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Listen over politiske r?dgivere ser n? slik ut:
For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Sindre Fossum Beyer (Ap)
For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Sylvi Annie Bratten (SV)
For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Anja Kristin Salte Hjelseth (Sp)
For utenriksminister Jonas Gahr St?re (Ap)
Signe Brudeset (Ap) ? vikar 30. mai 2011-15. september 2011
For forsvarsminister Grete Faremo (Ap)
Kathrine Raadim (Ap)
For finansminister Sigbj?rn Johnsen (Ap)
Randi Ness (Ap)
For n?rings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Jeanette Iren Moen (Ap)
For samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Sigrid Brattab? Handegard (Sp)
For helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen (Ap)
Tord Dale (Ap)
For milj?- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)
Audun Garberg (SV) ? milj?saker
Arvinn E. Gadgil (SV) – utviklingssaker
For justisminister Knut Storberget (Ap)
Eirik ?wre Thorshaug (Ap)
For forsknings- og h?yere utdanningsminister Tora Aasland (SV)
For kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Roger Solheim (Ap)? departementskonstituert statssekret?r
7. mars 2011-30. desember 2011
Kjersti Stenseng (Ap) ? vikarierende politisk r?dgiver 14. juni 2011-30. november 2011
For landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)
Ane Kismul (Sp)
For fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap)
Jon Reidar ?yan (Ap)
For arbeidsminister Hanne Bjurstr?m (Ap)
Jardar Flaa (Ap)
For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
Martin Henriksen (Ap)
For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV)
Line Gaare Paulsen (SV)
For olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)
Ivar Vigdenes (Sp)0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy