Kulturpolitikk

NORAD har bevilget 7,1 millioner kroner til n?dhjelp gjennom JOIN good forces til internflyktningene i Nord-Kivu, DR Kongo

NORAD har i dag bevilget 7,1 millioner kroner til n?dhjelp gjennom JOIN good forces.JOIN good forces har gjennom sin erfarne lokale partner Hope in Action allerede et team p? bakken i og rundt Goma og setter n? i gang med et omfattende arbeid for ? hjelpe internflyktningene i omr?det.

Den humanit?re krisen i ?st-Kongo er n? kritisk etter de siste ukers kamper mellom FARDC / FN og M23. Over 140 000 mennesker ble fordrevet i og rundt Goma p? grunn av kamphandlinger. Dette bringer antallet internflyktninger i DR Kongo opp til 2.5 millioner. FN melder om store behov for helsehjelp og mat til flyktningene som n? er i dette omr?det rundt Goma. Meldingen en mulig retrett av M23 fra Goma skaper ny usikkerhet i befolkningen som etterlyser mer beskyttelse fra FNs MONUSCO styrke.
JOIN good forces har gjennom sin erfarne lokale partner Hope in Action allerede et team p? bakken og setter n? i gang med et omfattende hjelpearbeid. NORAD har i dag bevilget 7,1 millioner kroner til dette arbeidet gjennom JOIN good forces.
Gjennom ? benytte 30 eksisterende helsestasjoner i omr?det, samt ? bygge midlertidige telthaller er m?let ? kunne bist? over 108.000 mennesker med medisinsk f?rstehjelp. Kyeshero Hospital som ble innviet 16. november tar n? i mot pasienter med st?rre skader og har ogs? ambulanser som i n?dvendige tilfeller benyttes. Ogs? Heal Africa Hospital melder om mange s?rede som ankommer sykehuset.
Det er ogs? et stort behov for matutlevering ettersom mange av flyktningene n? har v?rt uten tilgang til stabil mattilgang over lang tid. Det rapporteres om flere d?dsfall blant barna p? grunn av matmangel. To sentre for matutlevering skal etableres ved siden av helsestasjonene i Mugunga og Beni, i tillegg til et ved Kyeshero Hospital. HIA har ogs? et samarbeid med UNICEF og arbeider i flyktningeleirene i omr?det.
Meldingene vi mottar fra v?r partner i Goma forteller om ?kt brutalitet spesielt fra soldater fra den kongolesiske h?r mot sivilbefolkningen. Disse st?r n? bak sv?rt mange ran og voldtekter. Vi er forberedt p? at antall voldtatte kvinner og barn som s?ker hjelp p? v?re mottakssentre n? vil ?ke i betydelig grad.
Ogs? barnehjemmet til Mama Jeanne vil p?gangen av nye barn som trenger tilflukt merkes. Sv?rt mange barn kommer bort fra sine foreldre under flukt, men mange opplever ogs? ? miste sine foreldre i kamphandlingene. Kj?kkenhuset som ble ?delagt av granatnedslaget i forrige bygges n? opp med ekstra midler som er sendt fra JOIN.

Ytterligere informasjon kan f?s ved ? kontakte JOIN good forces
Oddvar Espegren tlf. 489 59 585
mail: [email protected]
Rapport fra Monusco i GomaUtfordrende, n?dvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene p? JOIN good forces. V?re feltarbeidere g?r ofte inn i farlige omr?der som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for ? opps?ke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, h?p, mot og tro p? en bedre fremtid. www.joingoodforces.no0000

Similar Posts