Kulturpolitikk

Nordmenn vil ha sterkere FN

To av tre nordmenn mener Norge har et spesielt ansvar overfor FN: 63 prosent mener Norge med sin gode ?konomi har et s?rskilt ansvar for ? st?tte opp om FN.
– Norge er et lite land, men et stort land i FN. Vi bidrar med mange penger til FN-systemet, og unders?kelsen viser at folk mener det er en riktig prioritering, sier Kari Solholm, generalsekret?r i FN-sambandet.
En av to mener at Norges innflytelse i FN er mindre enn den ?konomiske st?tten skulle tilsi, i f?lge en unders?kelse InFact har gjort for FN-sambandet.
– Nordmenn m? se mer igjen for st?tten til FN. Og kunnskapen om FN her hjemme m? ?kes. Samtidig m? Norge v?re en p?driver for et mer effektivt og m?lrettet FN. Et mer representativt sikkerhetsr?det er et rettferdig krav, sier Solholm.
Mer makt til FN
53 prosent mener FN er viktig for Norges interesser. Like mange mener FN spiller en for liten rolle i dagens internasjonale politikk.
Sju av ti mener FN b?r v?re avgj?rende eller helt avgj?rende for ? forme verdens utvikling.
Norge bidro i 2011 med over 7 milliarder kroner til FNs utviklings- og humanit?re aktiviteter. Norge er tredje st?rste bidragsyter til utviklingsprogrammet UNDP og barnefondet Unicef.

Om unders?kelsen: Sp?rsm?lene ble stilt per telefon til et representativt utvalg p? 1083 personer over 18 ?r den 18. september 2012. Unders?kelsen ble gjennomf?rt av InFact p? vegne av FN-sambandet.
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.2200

Similar Posts