Kulturpolitikk

Norge ?pner ny ambassade i Afrika

– Norge har sammen med sentrale arabiske og europeiske land tatt initiativ til ? bringe den alvorlige situasjonen i Syria inn for FNs generalforsamling, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
FNs generalforsamlings 3. komité vedtok tirsdag kveld med overveldende flertall en resolusjon om utviklingen i Syria. Resolusjonen ford?mmer sterkt det syriske regimets p?g?ende voldsbruk mot egen befolkning og gir sin st?tte til Den arabiske ligas initiativ for ? finne en l?sning p? den uholdbare situasjonen i landet.
FN-resolusjonen krever blant annet at syriske myndigheter n? gjennomf?rer de tiltak som landet har bundet seg til gjennom Den arabiske ligas handlingsplan, og samtidig gir tilgang for en unders?kelseskommisjon fra FNs menneskerettighetsr?d.
– Denne resolusjonen er sv?rt viktig i lys av den fastl?ste situasjonen i FNs sikkerhetsr?d og den stadig mer alarmerende utviklingen i Syria. Jeg vil gjenta min oppfordring til president Assad om ? tre til side, og forventer at regimet n? g?r inn i en reell dialog med opposisjonen om demokratiske reformer, fastsl?r utenriksminister St?re.
122 land stemte for resolusjonen, 13 stemte mot og 41 stemte avst?ende. Med unntak av Syria fikk resolusjonen st?tte av alle andre arabiske land.0000

Similar Posts