Diplomati

Norge bidrar med 60 millioner kroner for ? hjelpe syriske flyktninger.

UNHCR takker den norske regjeringen for sitt sjener?se bidrag p? 60 millioner kroner (10.3 millioner dollar) som skal brukes til ? hjelpe syriske flyktninger.

Konflikten i Syria har en ?deleggende virkning p? livet til alle syrere. Mer enn 1,5 millioner syrere har flyktet til nabolandene Tyrkia, Libanon, Jordan, Irak og Egypt. I tillegg ansl?s det at rundt 4.25 million mennesker er tvunget til ? flykte fra hjemmene sine, men forblir i Syria.
“Vi er sv?rt takknemlige for bidraget fra den norske regjeringen og det norske folk. Behovene til de syriske flyktningene ?ker stadig og det norske bidraget vil sikre at UNHCR og partnere kan fortsette ? gi beskyttelse og bistand, spesielt til de mest s?rbare av dem. Rundt 75 prosent av flyktningene er kvinner og barn, mange av dem er alvorlig traumatiserte av den p?g?ende konflikten”, sier Pia Prytz Phiri, UNHCRs regionale representant for de baltiske og nordiske landene.
Det h?ye antallet flyktninger skaper enorme utfordringer for vertslandene og gapet mellom behov og ressurser ?ker stadig. Norges bidrag vil v?re med p? ? lette noe av denne byrden. Slik kan UNHCR, i samarbeid med partnere og vertssamfunnene, im?tekomme flyktningenes spesielle behov, inkludert behovene til kvinner, barn og ofre for seksualisert og kj?nnsbasert vold.
Det totale budsjettet for FNs regionale responsplan er n? p? 1,04 milliarder dollar, UNHCR trenger 493,8 millioner dollar, hvorav 74 prosent er finansiert. P? grunn av den dramatiske ?kningen i antall flyktinger vil FNs regionale responsplan bli revidert p? nytt i juni 2013.
I 2012 ble Norge rangert som UNHCRs sjuende st?rste giver med 83,4 millioner dollar i bidrag. Tidligere i ?r har Norge donert 5,5 millioner dollar til Syria-krisen, i 2013 har Norge bidratt med totalt 72.1 millioner dollar til UNHCR.
UNHCR er nesten utelukkende finansiert av frivillige bidrag, hovedsakelig fra regjeringer.
Foto: Intisar og hennes yngste datter Hanin, 5 ?r, er blant de 448 000 syriske flyktningene som har flyktet til Jordan. De to bor n? i Zaatri flyktningleir. Norges bidrag vil gi kvinner og jenter som Intisar og Hanin den tryggheten og hjelpen de s? s?rt trenger. ?UNHCR / G.Beals

FNs h?ykommiss?r for flyktninger UNHCR, gir beskyttelse og bistand til millioner av flyktninger over hele verden, upartisk og uavhengig av etnisk bakgrunn, religion, politiske standpunkter og kj?nn. www.unhcr.no 0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy