Internasjonalt

Norge ford?mmer bruk av klasev?pen

– 8. april i ?r feires den internasjonale romdagen for f?rtiende gang. Jeg gratulerer alle rom med dagen, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.
I Oslo samarbeider to av romforeningene om en markering av dagen p? Kulturhistorisk museum. Dette er andre gangen romdagen markeres i Norge, med taler, musikk, sang og dans. Departementet st?tter arrangementet.
– Jeg er glad for at romforeningene samarbeider om arrangementet p? romdagen, et samarbeid mellom gruppene er n?dvendig for ? f? st?rre tyngde bak ?nskene om ulike tiltak for rom. Arrang?rene gj?r et viktig arbeid for ? gj?re romkulturen og situasjonen til rom kjent, sier statsr?den.
Regjeringen fortsetter arbeidet med oppf?lgingen av Handlingsplanen for ? bedre levek?rene for rom i Oslo, som ble lagt fram i 2009. Oslo kommune er en sentral akt?r i dette arbeidet, blant annet gjennom voksenoppl?rings- og veiledningstilbudet for rom som er etablert p? Skullerud.
– Rom som har benyttet tilbudene ved senteret p? Skullerud sier at de har godt utbytte av dette. Det er viktig at rom i st?rre grad deltar aktivt i saker som ang?r dem, avslutter fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.
Den f?rste verdenskongressen for rom ble holdt 8. april 1971, og denne dagen ble valgt som den internasjonale romdagen. Ogs? romflagget ble vedtatt p? denne kongressen og sangen ?Gelem, Gelem? ble erkl?rt som romhymnen. P? den andre romkongressen i 1978 ble International Romani Union dannet, i Norge er Raya og Natasha Bielenberg representanter for foreningen. Disse kjenner vi ogs? som drivkreftene bak den ?rlige sig?ynerfestivalen i Oslo, som regjeringen i ?r st?tter med 320 000 kroner.0000

Similar Posts