Internasjonalt

Norge ford?mmer terroraksjon i Marrakech

Inger Elise Iversen, som er f?dt og oppvokst i Egersund, begynner i Kavlifondet etter en lang karriere i Hansa Borg Bryggerier AS. Iversen har v?rt ansatt i Hansa siden 1995, og har hatt flere roller innenfor marketing og ?konomi. Siden 2002 har hun v?rt ansatt som HR ressursutvikler. I denne stillingen har hun blant annet arbeidet med organisasjons- og lederutvikling. F?r hun begynte i Hansa var Iversen ansatt som prosjekt?konom og controller i Selmer AS.

Den nye lederen for Kavlifondet er utdannet innenfor ?konomi og ledelse ved Trondheim ?konomiske h?yskole. Iversen har ogs? en helsefaglig bakgrunn, og var i begynnelsen av sin arbeidskarriere ansatt som sykepleier p? psykiatrisk klinikk p? Haukeland sykehus og p? prematuravdelingen p? regionssykehuset i Trondheim.

Kavlifondet er eier av Kavlikonsernet, et internasjonalt n?ringsmiddelkonsern med ?rlig omsetning p? vel 2 milliarder norske kroner. Konsernet har produksjonssteder i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia. Herfra produseres varer som selges i mer enn 20 land. I Norge inng?r O. Kavli AS og Q-Meieriene AS i konsernet.

Det er overskuddet fra Kavlikonsernet som er grunnlaget for st?tten Kavlifondet yter til en rekke allmennyttige form?l innen forskning, kultur og humanit?r virksomhet.

Inger Elise Iversen tiltrer stillingen som daglig leder for Kavlifondet 1. august 2011.

Kontakter:
Inger Elise Iversen, mobil 908 94 567
Reidar Lorentzen (styreleder Kavlifondet), mobil 901 16 0110000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy