Internasjonalt

Norge ford?mmer vold mot sivile i Syria

Regjeringen har hatt stort fokus p? veteranomr?det helt siden den tiltr?dte. Det er gjennomf?rt et bredt spekter av tiltak for ? styrke veteranenes rettigheter og for ? gi dem bedre oppf?lging og anerkjennelse.
Regjeringen har bestemt at det fra 2011 og hvert ?r framover skal gjennomf?res en verdig og profilert markering av veteraner p? frigj?ringsdagen 8. mai. Markeringen er ett av flere tiltak regjeringen setter inn for ? uttrykke anerkjennelse!
Bidragene og innsatsen alle v?re veteraner har gjort for Norge, gir oss god grunn til ? markere og feire 8. mai p? en verdig og hyggelig m?te.
Det vil bli flere forsvarsarrangement landet over, disse vil bli kunngjort p? forsvaret.no.
I Oslo p? Akershus festning blir det ?pen dag fra kl. 9.00 ? 16.50, med en rekke arrangementer som passer for hele familien.
Det blir taler og kransenedleggelser ved Retterstedet og i Minnelunden, og utvidet guiding p? festningen, i Forsvarsmuseet og p? Hjemmefrontmuseet. Og det blir konserter og musikk i samarbeid med kjente norske artister som passer b?de for store og sm?. Hans Majestet Kongens Garde vil gjennomf?re drilloppvisning.
Det blir stilt ut materiell og kj?ret?yer som brukes i operasjoner i Afghanistan og egne stands for Forsvarets samarbeidspartnere, som politiet, Norsk Folkehjelp, R?de Kors med flere. Forsvarets Hundeskole holder oppvisning.
Ved Akershus kai blir det mulighet til ? g? om bord i en fregatt, et kystvaktskip og en MTB.
Det blir h?ymesse i Oslo domkirke kl. 11.00 og en egen medaljeseremoni der de h?yest rangerte stridsdekorasjoner skal deles ut. Det hele avsluttes med en mottakelse i Oslo r?dhus for 450 veteraner og andre inviterte gjester kl. 17.00.
Program 8. mai:
0800 ?pen dag starter 0900 Flaggheising 0930 Kransenedleggelse p? Retterstedet hvor forsvarsminister og forsvarssjef deltar 1000 Kransenedleggelse i Minnelunden, alle minnesmerker, Stortingspresidenten taler, felles kransenedleggelse p? alle 5 monumenter 1030 Prosesjon/parade til h?ymessen 1100 H?ymesse 1100 Oppvisning hundetjenesten p? paradeplassen 1125 Oppvisning bombehunder 1200 Prosesjon/parade fra Domkirken til Akershus festning 1200 Formell ?pning av Veterandagen av forsvarsministeren og forsvarssjefen 1220 Konsert med Forsvarets musikk sammen med nasjonale artister 1230 Mottakelse p? Akershus slott 1300 Salutt 1305 Drilloppvisning HMKG p? paradeplassen 1428 Overflyving Akershus festning. Statsminister, forsvarsminister og forsvarssjef er tilstede 1430 Hovedseremoni 1545 Konsert med Forsvarets musikk sammen med nasjonale artister 1630 ?pen dag avsluttes01900

Similar Posts