Partier

Norge gir 1,4 milliarder til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria

Norge vil for perioden 2011-2013 ?ke bidraget til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria med 75 millioner kroner, til 450 millioner kroner ?rlig. Det tilsvarer en ?kning p? 20 prosent. Norge vil dermed bidra med nesten 1,4 milliarder kroner de neste tre ?rene.
– Fondet er et effektivt redskap for solidarisk finansiering av tiltak mot hiv og aids i utviklingsland. Fondet bidrar til ? bedre helsevilk?rene for m?dre og barn, og kan vise til imponerende resultater innen omr?der som er sentrale for norsk utenriks- og utviklingspolitikk, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
– I en tid med ?kt press p? utviklingsmidler velger vi ? ?ke Norges bidrag med 20 prosent fordi vi har sett at fondets arbeid gir resultater, sier St?re.
Fondet st?r i dag for to tredjedeler av internasjonal finansiering av tiltak mot malaria og tuberkulose og en femtedel av internasjonal finansiering av tiltak mot aids. Finansieringen dekker n?rmere 60 prosent av aidsbehandlingen i verden. I tillegg til behandling st?tter fondet forebyggingstiltak og styrking av helsesystemer i utviklingsland.
– Fondets arbeid reflekterer p? mange m?ter v?r tids store likestillingskamp. I det s?rlige Afrika smittes i gjennomsnitt tre ganger s? mange unge kvinner som menn i samme aldersgruppe, og hiv, tuberkulose og malaria er ansvarlig for halvparten av d?dsfallene blant kvinner i reproduktiv alder. Konsekvensene for dagens unge kvinner, og de ber?rte landene, kan bli katastrofale. Derfor er fondets arbeid sv?rt viktig, noe vi synliggj?r med dette bidraget, sier utenriksministeren.
Norges ?kte bidrag er varslet i forkant av internasjonale forhandlinger om p?fylling til fondet, som finner sted i New York i oktober.
– De midler fondet disponerer er helt avgj?rende for om FNs tusen?rsm?l om helse og smittsomme sykdommer kan n?s. Vi h?per ogs? andre land vil f?lge etter og ?ke sine bidrag til fondet, sier utenriksminister St?re.
Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria er et partnerskap mellom regjeringer, sivilt samfunn, privat sektor og mennesker ber?rt av de tre sykdommene. Norge har v?rt med siden starten i 2002 og er per innbygger den st?rste bidragsyteren.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy