Kulturpolitikk

Norge gratulerer raftoprisvinner Sexual Minorities Uganda

– Mens utfordringene for deler av kollektivtransporten har st?tt i k?, p?g?r bak kulissene et arbeid som skal gi de reisende tilgang til en ?motorveg? av nye tilbud og tjenester. Smarte l?sninger innen IKT vil gj?re opplevelsen av kollektivtransporten slik vi i dag kjenner den til noe helt annet i morgen, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. N? utfordrer hun fagmilj?ene til dugnad og innovasjon for fremtidens kollektivtransport.
Samferdselsdepartementet inviterer i samarbeid med ITS Norge, Tekna og Vegdirektoratet til innovasjonskonferansen ?mobilitet 2011? i neste m?ned. M?let er ? oppn? synergieffekter ved ? se ulike prosesser og tiltak i sammenheng. Kollektivkunder skal f? raskere tilgang til nye tilbud og tjenester ved at flere fagmilj?er samarbeider om produktutviklingen. Av eksempler p? l?sninger som er under planlegging eller innf?ring, kan nevnes:
? Lite tettsted g?r for storbyl?sning – Tolga med bare 1300 innbyggere skryter med god grunn av at de trolig har landets beste kollektivtilbud. Kollektivtrafikken er blitt lett tilgjengelig fra tidlig morgen til sen kveld alle dager i uken hele ?ret. Med faste timeavganger og garantert korrespondanse gir dette rask og p?litelig forbindelse mellom alle reisem?l i hele kommunen. Hvordan er det mulig? Mens tidtabellen er full av destinasjoner og ruteavganger, kj?res den enkelte buss bare ved behov. Bestilling over nett eller mobil. Smart og billig.
? Samme reisekort overalt – Utbyggingen av systemer med elektronisk billettering fortsetter over hele landet, og med reisekort som brukes p? toget i Oslo, bybanen i Bergen og bussen i Stavanger (og Tolga). Over 500.000 kunder bruker kortet daglig. Bruken av reisekortene ?ker kraftig, og potensialet er over 0,5 mrd. reiser ?rlig. Neste byggetrinn forutsetter at kundene skal kunne bruke sitt daglige kort p? alle transportmidler alle steder overalt. Tilsvarende Autopass med privatbil.
? Billett p? mobil – Kj?p av billett hos sj?f?r ved p?stigning f?rer til forsinkelser som igjen gir d?rlig p?litelighet og ?kt reisetid for kundene. Etablering av egne utsalg eller salgsautomater er kostbart og er begrenset til f? steder. Hva med ? la kundene kj?pe sin billett hvor som helst n?r som helst – uten ? skille mellom landevei og storby? Dette er i ferd med ? bli virkelighet. Fra 2013 skal de f?rste kundene kunne kj?pe sin billett p? mobil f?r de g?r om bord p? kj?ret?yet.
Mange akt?rer innenfor samferdsel deltar i utviklingsarbeidet som blir ledet av Vegdirektoratet. Utfordringen i alle prosjektene er ? finne de l?sningene som treffer markedet og kundene best. Raskere og bedre resultater ventes oppn?dd n?r transportsektoren n? knyttes opp mot omr?der som telekommunikasjon, informasjonsteknologi, bankn?ring m.v.
– Vi ser konturene av fremtidens kollektivtransport, og vil komme dit ved ? trekke i lag. Innovasjon i transportsektoren p?g?r over hele Europa, og det er ingen grunn til at ikke Norge skal v?re i front. Jeg mener konferansen i neste m?ned vil fungere som en viktig m?teplass for fageksperter fra flere land og sektorer som har gode forutsetninger for ? peke ut de beste veiene til m?let sier samferdselsministeren.
Samferdselsdepartementet bidrar med midler til utvikling og formidling, mens innf?reringen av l?sninger lokalt finner sted i regi av fylkeskommunene og transportvirksomhetene.
Bakgrunn:
? En nasjonal standard for elektronisk billettering i Norge ble innf?rt i 2006. For s? vel kunder som ansatte betyr standarden gradvis enklere og sikrere betalingsl?sninger. Standarden skal utvides for billettkj?p over neste generasjon mobiltelefoner i l?pet av 2013.
? Parallelt p?g?r arbeider p? flere omr?der, bl.a. i forhold til forenkling av takstsystemer (som i Oslo og Akershus fra 88 til 8 soner), innf?ring av nasjonal reiseinformasjon (landsdekkende over nett og mobil) og utbygging av s?ml?s kollektivtransport (for enklere ? reise fra d?r til d?r).
Mer om innovasjonskonferansen ?mobilitet2011? hos Tekna
Pressetelefon: 919 14 777

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy