Politikk

Norge i Menneskerettighetsr?det

Norge har sittet tre ?r som medlem i FNs menneskerettighetsr?d. Hva har Norge f?tt til? Hvilken betydning har Norges medlemskap hatt for MR-debatten i Norge?
FN-sambandet lanserer rapporten som g?r gjennom Norges arbeid i MR-r?det i perioden.
Tid: 20. november, lunsj fra kl 11.30, innlegg og debatt kl 12 – 14
Sted: FN-sambandet, Storgata 33 i Oslo
Innledere:
Rune Arctander, assisterende generalsekret?r FN-sambandet
Harriet Berg, ministerr?d ved Norges delegasjon til Gen?ve
Ole B Lille?s, seniorr?dgiver Helsingforskomiteen, koordinator NGO-forum
Marna Eide, internasjonalr?dgiver LLH

P?f?lgende diskusjon om Norges arbeid med menneskerettigheter.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.1700

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy