Internasjonalt

Norge og Island ? har undertegnet luftfartsavtale med EU og USA

Partene i Nord- og S?r-Sudan ble i g?r ble enige om en sikkerhetsavtale om den viktige regionen Abyei. – Jeg glad for at man har kommet til en enighet om Abyei. Det er n? avgj?rende at avtalen settes i verk. Jeg h?per at FNs sikkerhetsr?d vil gi sin tilslutning til avtalen s? snart som mulig, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Hovedelementet i avtalen er at alle v?pnede styrker med tilknytning til Nord- og S?r-Sudan skal trekkes ut av Abyei. En fredsbevarende styrke fra Etiopia vil f? ansvar for sikkerheten i omr?det. Omr?det vil fremdeles ha en spesiell status og ha sin egen administrasjon. Abyeis fremtidige tilh?righet til enten det nordlige eller s?rlige Sudan skal avgj?res p? et senere tidspunkt, og p? grunnlag av fredsavtalen fra 2005 og avgj?relsen i voldgiftsdomstolen i Haag. Avtalen ble fremforhandlet av AU-panelet som ledes av S?r-Afrikas tidligere president Thabo Mbeki.
– Abyei-avtalen er viktig fordi den l?ser den akutte krisen i omr?det som har f?rt til at mange tusen familier er drevet p? flukt. Jeg setter stor pris p? Etiopia har sagt ja til partenes henvendelse om ? stille tropper og materiell til veie, sier utenriksministeren.
– Selv om g?rsdagens nyhet er gledelig, vil jeg gjenta at Norge er bekymret for situasjonen i Sudan og da s?rlig i S?r-Kordofan. Jeg oppfordrer partene til umiddelbart ? inng? en lokal v?penhvile i denne delstaten. Det er n? viktig at de politiske lederne p? begge sider viser ansvar og vilje til ? finne politiske l?sninger p? de grunnleggende problemene, sier St?re.
Fra norsk side er man bekymret over rapporter om trakassering p? grunnlag av etnisk tilh?righet, drap p? sivile, om plyndring, og om bev?pning av lokale militsgrupper. Det er videre dypt urovekkende at FNs fredsbevarende styrke i omr?det har v?rt utsatt for angrep og trusler. De som er ansvarlige for overgrep m? stilles til ansvar.
De siste ukene har det v?rt kamper mellom regjeringsh?ren Sudan Armed Forces og styrker med tilknytning til Sudan People?s Liberation Movement som tilh?rer S?r- Sudan. FN ansl?r at rundt 75.000 personer er drevet p? flukt og advarer om at det en humanit?r katastrofe er i ferd med ? utvikle seg. Krigf?ringen mellom de to partene gj?r det vanskelig for FN og de internasjonale NGOene i omr?det ? n? frem med n?dhjelp.
Det er n? bare tre uker igjen til fredsavtalen (CPA) mellom Nord- og S?r-Sudan l?per ut og S?r-Sudan erkl?rer seg som selvstendig stat. Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim representerer Norge p? feiringen av den nye staten den 9. juli.
– Jeg oppfordrer partene i Sudan p? det sterkeste til ? sluttf?re forhandlingene om ramme avtalen for forholdet mellom de to statene. Norge st?tter m?lsetningen om at forhandlingene skal legge grunnlaget for to b?rekraftige stater, sier Solheim.
Forhandlingene om forholdet mellom de to statene p?g?r ogs? i Addis Abeba og ledes av AU. Viktige tema som sikkerhet, samarbeid innenfor oljesektoren, statsborgerskap, valuta, gjeld og den institusjonelle rammen for samhandling mellom de to statene er gjenstand for forhandlinger. Norske ressurspersoner bist?r begge parter i forhandlingene. Norske diplomater har ogs? deltatt i forhandlingene som observat?rer.1000

Similar Posts