Internasjonalt

Norge og Russland gj?r delelinjeavtalen bindende

– Jeg er urolig over at tilgangen p? mat og medisiner i de omr?dene av Libya som Gaddafi kontrollerer blir stadig vanskeligere. Dette rammer sivilbefolkningen hardt og vi m? v?re rede til ? hjelpe, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
FNs humanit?re koordinator, Panos Moumtzis, omtaler matvaresituasjonen i Libya som en ?tikkende bombe?. Det rapporteres om at man i det vestlige Libya er i ferd med ? l?pe tom for n?dvendige matvarer, drivstoff og medisiner. Forel?pig er ikke situasjonen kritisk, men lagrene som t?mmes fylles ikke opp.
– Det internasjonale samfunn m? ta fatt i dette problemet f?r det blir akutt. V?r hjelp m? n? ut til hele sivilbefolkningen i Libya uavhengig av hvor de oppholder seg i landet, sier utenriksministeren.
Norge har s? langt gitt NOK 80 millioner til ? avhjelpe den humanit?re situasjonen i tilknytning til Libya.3000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy