Internasjonalt

Norge og Russland ratifiserer delelinjeavtalen

Menneskehandel er en verkebyll i ?stersj?regionen. ? Det ber?rer alle medlemslandene i ?stersj?r?det, inng?r ofte i organisert kriminalitet og m? bekjempes i alle sine former, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Bekjempelse av menneskehandel er én av tre prioriterte saker Norge har satt p? dagsordenen under sitt formannskap i ?stersj?r?det det siste ?ret. B?de kvinner og barn er ofre for menneskehandel i ?stersj?regionen. Ogs? i arbeidsmarkedet ser man flere tilfeller av menneskehandel.
– Samtidig er det utfordrende ? trekke opp skillet mellom sosial dumping og regelrett slavearbeid, sier St?re. Han oppsummerte i dag det norske formannskapet i ?stersj?r?det p? et m?te med medlemslandenes utenriksministre i Oslo.
Foruten kamp mot menneskehandel har Norge hatt s?rlig fokus p? maritim politikk. Skipsfart er viktig for den ?konomiske utviklingen i regionen. Den m? v?re konkurransedyktig og samtidig tilpasse seg nye milj?krav. Norge har arbeidet aktivt for en overgang til mer milj?vennlig drivstoff, som flytende gass.
Norge har ogs? arbeidet for ? utvikle ?stersj?r?det til en mer effektiv, relevant og synlig organisasjon. ?stersj?r?det er ett av fire regionale r?d i Nord-Europa.
– Det er ikke gitt at dagens samarbeidsstruktur i Nord-Europa er optimal. Vi m? v?re villig til ? vurdere rammene for dette samarbeidet og om n?dvendig foreta tilpasninger, s?rlig i arbeidsfordelingen. M?let m? v?re ? unng? dobbeltarbeid og f? mest mulig ut av samarbeidet, sier utenriksminister St?re.
Tyskland overtar formannskapet i ?stersj?r?det etter Norge 1. juli 2011.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy