Internasjonalt

Norge og Tyrkia undertegner avtale

Samferdselsdepartementet har fordelt 13 millioner kroner til seks fylkeskommuner som deltar i et pr?veprosjekt for bedre samordning av bestillingstransport og tilrettelagt transport.

– Det er viktig ? legge til rette for gode transportl?sninger for personer med redusert mobilitet. Gode l?sninger har lokal stor betydning for mange personer og er til inspirasjon og oppf?lging for flere fylkeskommuner, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Pr?veprosjektet startet i 2009 og avsluttes i 2011. Hovedm?let med prosjektet er ? finne l?sninger som ?ker mobiliteten til personer med behov for spesielle transportl?sninger. Departementet ?nsker ? kartlegge om en bedre samkj?ring av bestillingstransport og tilrettelagt transport (TT) vil kunne gi bedre utnyttelse av ressursene.

Fylkeskommunen har ansvar for ? tilby tilrettelagt transport for funksjonshemmede gjennom TT-ordningen. I pr?veprosjektet blir tilbudet av bestillingstransport utvidet, samtidig som det gj?res noen tilpasninger i regelverket for tilrettelagt transporttjenester, slik at mest mulig av TT-bruken blir utf?rt av den ordin?re kollektivtransporten.

Ved en styrking av tilbudet av bestillingstransport og serviransport, kan flere TT brukere benytte seg av dette tilbudet, som dessuten er ?pent for alle trafikanter.
En overgang fra TT til bestillingstransport vil kunne frigj?re ressurser som kan brukes til ? styrke tilbudet til de som som ikke kan benytte det utvidede bestillingstransporttilbudet.
Prosjektet vil bli evaluert i l?pet av ?ret.
Bel?pet p? 13 millioner kroner er bevilget over statsbudsjettet for 2011, og omfatter finansiering av evalueringen. Midlene er fordelt slik:

S?ker Tildeling i 2011Oslo kommune 800 000?stfold fylkeskommune2 350 000Telemark fylkeskommune1 140 000Vest-Agder fylkeskommune4 400 000Sogn og Fjordane fylkeskommune1 500 000Nord-Tr?ndelag fylkeskommune2 500 000

For flere opplysninger om de ulike s?knadene ? vennligst ta kontakt med de aktuelle fylkeskommunene.

For mer informasjon ? ta kontakt via:
Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.nr.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy