Internasjonalt

Norge ?ker n?dhjelpen til Elfenbenskysten med 30 millioner

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa leverte m?ndag ein sjekk p? 500 000 kroner til Ringsakerprosjektet “Ja til trafikkLYKKE”.
? Prosjektet er eit glitrande d?me p? lokalt trafikktrykkleiksarbeid som har gjeve resultat. Det kan og b?r vera til inspirasjon for andre, seier statsr?den.
Ringsakerprosjektet blei sett i gang i januar 2007 etter mange dramatiske
ulukker i omr?det i ?ra 2002-2005. Statens vegvesen, Politiet, Hedmarks fylkeskommunes trafikktryggleiksutval, Trygg Trafikk og kommunen inngjekk eit samarbeid for ? f? ned ulukkestala og la vekt p? ulukkesutsette grupper, s?rleg ungdom.
Tiltaka i prosjektet har vore retta mot milj?et rundt dei risikoutsette gruppene. Det har blitt arrangert folkem?te og mopedkurs for ungdom, og unge bilf?rarar har f?tt tilbod om ? utfalda seg p? ein glattk?yringsbane under tilsyn av politi og vegvesen. Kontakten med dei risikoutsette gruppene blei kombinert med fleire og meir m?lretta politikontrollar basert p? informasjon som kom fram gjennom prosjektet.
Vellukka prosjekt
Prosjektet blir vurdert som vellukka, ikkje minst av deltakarane i prosjektet. Talet p? trafikkdrepne i kommunen har g?tt ned i l?pet av prosjektperioden, utan at ein sikkert kan seia at det er tiltaka i prosjektet som er ?rsaka til det.
Hedmark fylkeskommune ynskjer no ? vidaref?ra prosjektet og utvida det. Fleire kommunar har allereie meldt si interesse.
Samferdselsdepartementet l?yver vanlegvis ikkje midlar til denne typen prosjekt, men har gjort eit unntak i dette h?vet.
– Det er viktig for meg ? synleggjera vellukka lokale trafikktrykkleiksinitiativ. Midlar til Hedmark fylkeskommune og Ringsakerprosjektet, er meint ? vera til inspirasjon for andre og dermed gje ringverknader utover i landet, seier samferdselsministeren.
Fr? venstre p? bildet prosjektleiar Marianne Mittet Solbraa (Ringsakerprosjektet) og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Foto: Samferdselsdepartementet0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy