Partier

Norge ?ker st?tten til Elfenbenkysten med 10 millioner kroner

Kommunal- og regionaldepartementet samarbeider med Bates United om informasjonskampanjen foran kommunestyre- og fylkestingsvalget 12. september.
Kampanjen har som m?lsetning ? ?ke velgernes kunnskap om valgordningen. Velgerne skal vite hvor, n?r og hvordan de kan stemme. Mangel p? informasjon om valgordningen skal ikke v?re ?rsak til at velgerne lar v?re ? bruke stemmeretten sin.
Bates United ble valgt etter en ?pen anbudskonkurranse der oppgaven var ? skissere et opplegg for ? videreutvikle konseptet fra informasjonskampanjen f?r forrige valg.
Kampanjen har en total budsjettramme p? ca. ti millioner kroner, og vil inneholde kommunikasjon i et bredt spekter av medier og virkemidler.
– Vi ?nsker ? n? bredt ut til alle landets innbyggere med denne kampanjen, men er i ?r spesielt opptatt av ? kommunisere med f?rstegangsvelgerne. For f?rste gang gjennomf?rer vi fors?k med stemmerett for 16-?ringer i 20 kommuner, sier kommunikasjonssjef i kommunal- og regionaldepartementet Liv Merete Wiker.
Bates United var ogs? samarbeidspartner ved gjennomf?ringen av kampanjen ved forrige kommunestyre- og fylkestingsvalg.
– Informasjonskampanjen for h?stens kommune- og fylkestingsvalg er en viktig kampanje. Vi er stolte i Bates over at vi har f?tt fornyet tillit og gleder oss til ? g? i gang med arbeidet, sier Tor Anton Bj?rge, konsulent i Bates United.
Om valget
Kommunestyre- og fylkestingsvalget holdes 12. september.
Disse har stemmerett
Norske statsborgere
Utenlandske statsborgere registrert som bosatt i Norge de tre siste ?rene f?r valgdagen
Nordiske statsborgere registrert som bosatt i Norge siden 30. juni 2011
Alle m? ha fylt 18 ?r innen utgangen av 2011.
Alle som skal stemme m? ha med legitimasjon, for eksempel f?rerkort, pass eller bankkort med bilde.
I ?r skal det ogs? gjennomf?res to fors?k:
fors?k med stemmegivning via Internett i 10 kommuner og
fors?k med stemmerett til 16-?ringer i 20 kommuner.
Ogs? p? Svalbard vil 16- og 17-?ringene kunne stemme ved valget til Longyearbyen lokalstyre som gjennomf?res i oktober i ?r.
Vil du vite mer, g? inn p? www.valg.no.
Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Similar Posts