Internasjonalt

Norge oppfordrer til forsoning i Elfenbenskysten

Engasjementet i Bosnia-Hercegovina og Kosovo ?pner for noen grunnleggende sp?rsm?l om internasjonalt engasjement: Ble lokale politikere fratatt eierskap til beslutninger og dermed ogs? ansvaret for dem? Bidro det internasjonale n?rv?ret i noen tilfeller til ? sementere konflikter i stedet for ? l?se dem?
Stortingsmeldingen tar for seg disse og andre problemstillinger knyttet til internasjonalt n?rv?r, og konkluderer med at sterkt internasjonalt n?rv?r kan f?re til politisk uansvarlighet.
?De to landene som har v?rt gjenstand for den st?rste oppmerksomheten og tildels har v?rt lagt under internasjonal administrasjon er samtidig de landene som er kommet kortest i utviklingen. (…) Sterkt internasjonalt engasjement kan generere politisk uansvarlighet.?
I forbindelse med lansering av stortingsmeldingen Norsk innsats for stabilitet og utvikling i S?r?st-Europa deltar statssekret?r Espen Barth Eide torsdag 14. april p? NUPIs seminar om internasjonal tilstedev?relse i land der det har v?rt konflikt. Du kan lese mer om seminaret og melde deg p? her.
Etter statssekret?r Espen Barth Eides innledning f?lger en paneldebatt med Barth Eide, Karsten Friis fra NUPI og Cecilie Hellestveit fra International Law and Policy Institute, ILPI.
Pressekontakt for statssekret?r Espen Barth Eide: Mariam Naqvi 980 08 2330000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy