Internasjonalt

Norge slutter seg til utvidede EU-tiltak mot Syria

Fornyingsminister Rigmor Aasrud bes?ker Polen og Warszawa 26. mai. Her skal statsr?den m?te den polske innenriksministeren Jerzy Miller.
– Polen er en betydelig samarbeidspartner for Norge som NATO- og EU-medlem, mottaker av E?S-midler, og med en stor andel arbeidsemigranter i Norge. N?r Polen n? tar over formannskapet i EU fra 1. juli, er det derfor viktig for Norge ? knytte kontakter og bli kjent med planene for det kommende formannskapet, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.
I tillegg til ? ha politiske samtaler med den polske innenriksministeren Jerzy Miller, skal fornyingsministeren bes?ke den norske bedriften Opera Software sin avdeling i Polen, og E?S-prosjektet Digitalization of maps som st?ttes av Norge.
Kontaktperson i Warszawa er avdelingsdirekt?r Michel Midr? p? +47 99 23 17 71.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy