Kulturpolitikk

– Norge somler med ? gi barn klagerett

En enstemmig utenrikskomité vedtok i g?r ? be regjeringen utrede konsekvensene av klagerett til FNs barnekonvensjon i l?pet av v?ren. ? Det er flaut at Norge har v?rt en sinke i denne prosessen, men vi er glade for at det n? settes en tidsfrist for videre behandling, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
– Vi mener at barn m? f? de samme klagemulighetene p? menneskerettighetsbrudd som voksne. For at barn skal f? oppfylt sine grunnleggende rettigheter ? b?de i Norge og i andre land ? m? de gis en klagerett p? lik linje med oss voksne, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Flaut og alvorlig
FNs Generalforsamling godkjente en klagemekanisme til Barnekonvensjonen 19. desember i fjor. Siden den gang har 35 land signert og tre land ratifisert. Men klageretten trer ikke i kraft f?r 10 land har ratifisert avtalen. Dermed setter Norges somling barns rett til ? bli h?rt p? vent i hele verden.
– Det er b?de flaut og alvorlig at Norge ikke er blant de landene som har forpliktet seg til ? innf?re klageretten for barn. Millioner av barn verden over opplever brudd p? deres rett til ? f? dekket grunnleggende behov som utdanning, helsetjenester og beskyttelse mot vold, sier Helen Bj?rn?y.
P? den internasjonale barnedagen tidligere denne uken ble Tyskland det tredje landet til ? ratifisere klageretten.
– N?r Norge somler blir det lagt merke til internasjonalt. Dette er et klart brudd med l?ftene fra Soria Moria II, som sa at regjeringen skulle l?fte arbeidet med barns rettigheter internasjonalt, sier Bj?rn?y.

Endelig en tidsfrist
Prosessen med ? utvikle klagemekanismen har p?g?tt i flere ?r og Bj?rn?y peker p? at regjeringen stadig har skj?vet avgj?relsen foran seg. I stedet for ? v?re en p?driver, slik Norge tradisjonelt har v?rt innenfor menneskerettigheter, har regjeringen inntatt rollen som bremsekloss.
En samlet opposisjon fremmet i sommer forslag om at regjeringen m? legge fram en sak om ratifikasjon for Stortinget. I g?r gikk en enstemmig utenrikskomité inn for at regjeringen m? utrede fordeler og ulemper ved ? ratifisere innen v?ren 2013.
? Det er et skritt p? veien at det n? i settes en endelig tidsfrist for n?r Norge skal ta stilling til saken. N? har regjeringen mulighet til ? stoppe somlingen og ta barns rettigheter p? alvor, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Forslaget fra opposisjonen
Utenrikskomiteens innstilling
Du finner tidligere pressemeldinger fra Plan Norge om saken under artikkelen.

Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Similar Posts