Partier

Norge styrker klageinstansen for n?ringslivets samfunnsansvar

Utenriksminister Jonas Gahr St?re bes?ker Russland (Kaliningrad) 7. mars og Litauen 8. mars.
Russlands utenriksminister Sergeij Lavrov har invitert St?re til ? bes?ke Kaliningrad i Russland, og de to m?tes der mandag 7. mars. Hensikten med m?tet er ? f?lge opp ulike temaer i det grensen?re samarbeidet mellom Norge og Russland knyttet til blant annet lettelser i visum, grensepasseringer, arbeidstillatelser og toll. St?re m?ter ogs? guvern?ren i Kaliningrad, Nikolaj Tsukhanov.
Under bes?ket til Litauen 8. mars vil utenriksministeren m?te president Grybauskait?, statsminister Kubilis og utenriksminister Ažubalis. Viktige temaer for samtalene er regionalt samarbeid og naboskap i ?st. Utenriksministeren vil ogs? bes?ke Det hviterussiske eksiluniversitetet, som blant annet med norsk st?tte ble flyttet fra Minsk til Vilnius i 2005, og holde en tale til studenter om menneskerettigheter og ytringsfrihet i Hviterussland.
Utenriksministeren vil ogs? bes?ke Universitetssykehuset i Vilnius hvor E?S-midlene har bidratt til redusert d?delighet for barn med medf?dt hjertefeil, og hvor Rikshospitalet er en viktig samarbeidspartner.
Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Bj?rn Jahnsen, mobil 971 64 8430000

Similar Posts