Kulturpolitikk

Norge tar avstand fra volden mot demonstranter i Egypt

Veljarar med nedsett funksjonsevne er jamt over n?gde med tilgjenge og tilrettelegginga av vallokala ved ?rets kommunestyre- og fylkestingsval.

Det viser ei unders?king gjennomf?rt av TNS Gallup p? oppdrag fr? Kommunal- og regionaldepartementet. Totalt har 1089 veljarar delteke i unders?kinga. M?lgruppa var veljarar med synshemmingar og veljarar som er r?rslehemma.

Funn fr? unders?kinga viser mellom anna:
80 prosent av dei r?rslehemma og 86 prosent av dei med synshemmingar opplevde ingen fysiske hindringar ved inngangen til vallokalet.
93 prosent av dei r?rslehemma og 92 prosent av dei med synshemmingar opplevde ingen fysiske hindringar inne i vallokalet.
Omlag 87 prosent var n?gd med hjelpa dei fekk fr? valfunksjon?rane.
Det store fleirtalet opplevde at vallokalet var godt tilrettelagt. Det gjorde at dei kunne r?yste p? det partiet dei ynskte utan at nokon andre trong ? vite kva for eit parti det var.
46 prosent av rullestolbrukarane meinte at tilrettelegginga av vallokala har blitt betre.
– Universell utforming og god tilrettelegging ved val har vore prioritert ved dette valet. Det er derfor gledeleg ? sj? at veljarar med behov for s?rskilt tilrettelegging i s? stor grad er n?gde. Likevel er vi ikkje i m?l. Tilgjenge m? bli end? betre, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Alle skal kunne delta i val og ha lik tilgang til vallokala. Tilgjenge kan framleis bli betre.
– Det er kommunane som har ansvar for at alle har tilgjenge til vallokalet. No har kommunane to ?r p? seg p? ? gjera at alle har dette tilgjenge ved neste val, seier Navarsete.
Unders?kinga viser at somme r?rslehemma opplevde hindringar ved inngangen eller p? veg inn til vallokalet. Talet var h?gast blant veljarar som er sterkt r?rslehemma. Ein del veljarar med synshemmingar meiner at merkinga av hyllene med r?ystesetlar kunne vore betre, at det mangla informasjon om korleis ein r?ster i vallokalet eller at det var vanskeleg ? lese r?ystesetlane.

Dette vil departementet sj? n?rare p? i samband med evalueringa av valet. I denne evalueringa vil departementet mellom anna hente inn informasjon om tilrettelegging fr? kommunane.
Tilgjengelighet ved valg for syns- og bevegelseshemmede, lokalvalget i 2011.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy