Politikk

Norge under lupen i FN

Norge og utenriksminister B?rge Brende eksamineres om menneskerettighetene i FNs menneskerettighetsr?d i Gen?ve mandag morgen. Gjennomgangen av Norges MR-innsats sendes live hos FN-sambandet og kommenteres av et kyndig panel.
Universal Periodic Review i FNs menneskerettighetsr?d gir alle medlemsstater anledning
til ? sp?rre Norge om situasjonen for menneskerettighetene i landet og ogs? gi
anbefalinger om hvordan Norge kan bedre k?rene for menneskerettighetene.
Dette er andre gang Norge skal underg? denne granskingen. Sist fikk Norge flere kritiske merknader som ogs? kan sees som gode tips om hvordan Norge skal bli et bedre land ? leve i.
FN-sambandet sender UPR-gjennomgangen p? storskjerm og vi f?r kommentarer underveis fra Bj?rn Engesland (Helsingforskomiteen), Kristin H?gdahl (Nasjonal institusjon for menneskerettigheter) og Irene Dotterud (Redd Barna).
? Frokost fra kl 0830
? Panelet kommenterer fra kl 0845
? UPR-sesjonen og overf?ringen begynner kl 0900
? Panelet kommenterer underveis i sesjonen som er ferdig senest 1230
Arrangementet foreg?r mandag 28. april i Storgata 33a i Oslo.
FN-sambandet er ogs? tilstede i Gen?ve. For sp?rsm?l eller kommentarer om hva som har kommet opp under Norges UPR i FNs menneskerettighetsr?d, kontakt kommunikasjonssjef Torbj?rn Urfjell.
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy